Archive for Tháng Mười Hai, 2016

CĂN A

Tổng diện tích: 108.1 m2 Phòng khách và phòng ăn: 29.7 m2 Phòng bếp: 11.1 m2 Phòng ngủ 1: 10.7 m2 Phòng ngủ 2: 12.4 m2 Phòng ngủ Master: 13.9

CĂN B

Tổng diện tích: 108.1 m2 Phòng khách và phòng ăn: 30.7 m2 Phòng bếp: 8.7 m2 Phòng ngủ 1: 12.6 m2 Phòng ngủ 2: 12.4 m2 Phòng ngủ Master: 13.9

CĂN C

Tổng diện tích: 89.3 m2 Phòng khách và phòng ăn: 27.6 m2 Phòng bếp: 8.8 m2 Phòng ngủ 1: 12.6 m2 Phòng ngủ Master: 17.9 m2 WC1: 3.6 m2 WC2:

Trang 1 / 212