Công bố 8 danh mục cao tốc Bắc – Nam với vốn đầu tư 104.000 tỷ

Tám dự án được đầu tư theo hình đối tác công – tư, loại hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 104.079 tỷ, trong đó, phần vốn Nhà nước là 40.362 tỷ …

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Quyết định 3535 về việc công bố danh mục dự án xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

8 dự án này gồm: Mai Sơn – quốc lộ 45, quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan thiết – Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến cao nhất là Phan Thiết – Dầu Giây, dài 98km, với 19.571 tỷ đồng, vốn đầu tư Nhà nước 5.551 tỷ đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến thấp nhất là Nha Trang – Cam Lâm, dài 29km với 5.131 tỷ đồng, vốn đầu tư Nhà nước 2.532 tỷ đồng.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, mục tiêu đầu tư các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải một số đoạn tuyến cấp bách, từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Liên quan đến tình hình triển khai dự án, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện nay, 8 dự án trên đang hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và dự kiến hoàn thành cơ bản công tác đầu tư, xây dựng vào năm 2021.

Các bài viết khác