CĂN A

 • Tổng diện tích: 108.1 m2
 • Phòng khách và phòng ăn: 29.7 m2
 • Phòng bếp: 11.1 m2
 • Phòng ngủ 1: 10.7 m2
 • Phòng ngủ 2: 12.4 m2
 • Phòng ngủ Master: 13.9 m2
 • WC1: 3.8 m2
 • WC2: 3.9 m2
 • Lô gia 1: 3.0 m2
 • Lô gia 2: 5.4 m2
 • Phòng giúp việc: 4.1 m2
 • Giao thông: 10.1 m2

Các bài viết khác