CĂN C

  • Tổng diện tích: 89.3 m2
  • Phòng khách và phòng ăn: 27.6 m2
  • Phòng bếp: 8.8 m2
  • Phòng ngủ 1: 12.6 m2
  • Phòng ngủ Master: 17.9 m2
  • WC1: 3.6 m2
  • WC2: 3.9 m2
  • Lô gia 1: 5.5 m2
  • Lô gia 2: 3.2 m2
  • Giao thông: 6.2 m2

Các bài viết khác