CĂN D

  • Tổng diện tích: 84.7 m2
  • Phòng khách và phòng ăn: 28.4 m2
  • Phòng bếp: 9.8 m2
  • Phòng ngủ 1: 11.9 m2
  • Phòng ngủ Master: 15.4 m2
  • WC1: 3.7 m2
  • WC2: 3.8 m2
  • Lô gia 1: 3.0 m2
  • Lô gia 2: 2.9 m2
  • Giao thông: 5.8 m2

Các bài viết khác